Welzijn op Recept Haarlem

Van huisarts & verwijzers, naar welzijnscoach, tot het duwtje in je rug naar een beter leven.

Geen pilletje tegen de pijn, maar onder de mensen zijn

Nekpijn, rugklachten en andere kwaaltjes: de huisarts schrijft je niet direct meer een pijnstiller voor.

Tenminste, als hij of zij denkt dat de oorzaak van je kwaaltje een psychische oorzaak heeft. In plaats van een pilletje geven de huisartsen hun patiënten een doorverwijzing naar het buurthuis. ‘Welzijn op recept’ is een methode om mensen met psychosociale klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, creatieve activiteiten of met elkaar koken en eten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen. Welzijn op recept in Haarlem is een initiatief van Haarlem Effect, Dock, Kontext,en het loket, ondersteund door ZonH, VBZ-kam en een huisarts uit de HCZK.

Het succes van Welzijn op Recept

De welzijnscoaches

De welzijnscoach denkt met je mee over de manier waarop je zo prettig mogelijk kunt leven.

Zij gaat met je in gesprek om te kijken welke mogelijkheden en kansen bij jouw leefsituatie passen. Waar krijg jij energie van? Welke interesses, talenten en ambities heb je? De welzijnscoach zoekt samen met jou naar een passende activiteit of arrangement. Je krijgt net dat duwtje in je rug om je leven een nieuwe wending te geven, zodat je weer energie krijgt. De welzijnscoach ondersteunt mensen om nieuwe impuls en betekenis aan het leven te geven. Door samen te spreken over jouw wensen en interesses wordt duidelijk welke activiteiten bij jou passen, en waar je ze kunt vinden. Zo krijgt je meer plezier in het leven en dat komt ook je gezondheid ten goede!. Onze welzijnscoaches hebben ervaring in het begeleiden van mensen en hebben vaak een coaching opleiding gehad.

Extra verwijsmogelijkheid voor huisartsen of andere verwijzers in Haarlem

Welzijn op Recept creëert een extra verwijsmogelijkheid voor huisartsen: de welzijnscoach.

Huisartsen verwijzen patiënten die klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, naar een welzijnscoach. De welzijnscoach biedt mensen een welzijnsarrangement, dat er op gericht is om de mentale gezondheid en veerkracht te versterken. De welzijnscoach bespreekt in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Gezamenlijk wordt gezocht naar een passende activiteit. Activiteiten zijn ingedeeld in zes  categorieën: leven in balans, leren en ondernemen, bewegen met plezier, smakelijke ontmoetingen, creatief en kunstzinnig en sociale contacten ontmoeten.

Zo kan het zijn dat een patiënt bij de huisarts komt met nekklachten, die worden veroorzaakt door stress. De huisarts vraagt door en ontdekt dat de patiënt sinds het overlijden van haar man erg eenzaam is. De patiënt komt vervolgens terecht bij een welzijnscoach. Na een uitgebreid gesprek begeleidt de welzijnscoach mevrouw naar vrijwilligerswerk als gastvrouw in het wijkcentrum. Hier leert mevrouw veel nieuwe mensen kennen en haalt ze voldoening uit het feit dat ze iets voor anderen kan betekenen. Hierdoor zit ze weer beter in haar vel en worden ook haar nekklachten minder.

Met dit project bouwen zorg- en welzijnsorganisaties in Haarlem een structurele samenwerkings- en verwijsrelatie op. Het project is een mooi voorbeeld van het creëren van nieuwe verbindingen. Op deze manier willen we er voor zorgen dat er zo min mogelijk mensen tussen wal en schip vallen.

Welzijn op Recept Haarlem wordt uitgevoerd door: